ÚHRADA KURZOV

                              

V – FIT - športovo-relaxačné centrum, o.z.

Úhrada kurzovného 

 

Úhrady sú možné len vopred na účet  SK3802000000002787093958 , VS – termin kurzu, poznamka – typ kurzu a meno a priezvisko. (ďalšie info: tel.  0903/174 885 – do 14.00 h.)


Kedy je potrebné kurz uhradiť

Kurz je potrebné uhradiť než začne. Pozor kurz má obmedzenú kapacitu.
Neváhajte preto so zaplatením kurzu. Zaplatením je istota miesta v kurzu.

Rezervácie kurzu
Rezervácia kurzov sa robí len s minimálne 10 eur vopred na účet. Pred začatím konania kurzu je nutné zostatok kurzu doplatiť na účet. Záloha je nevratná.


Náhrada lekcie v kurzu pri absencii

V čase trvania jedného  kurzu v prípade choroby dlhšej ako 2 týždne si prineste potvrdenie od lekára a bude vám vystavený VOURCHER na vynechané hodiny v kurze a tie Vám budú odrátané z ďalšieho kurzu.

Storno podmienky kurzovného /peniaze za kurz/
Kurzovné sa nevracia po začatí kurzu.
Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrátenie kurzovného pri vzniknutých prekážkach z jeho strany. Výnimku tvorí choroba dlhšia ako 2 týždne s potvrdením od lekára /viz vyššie-vystavíme Vourcher/.

Pri stornovaní účasti (vrátení platby) Vám budeme účtovať:
10% manipulačný poplatok pri odhlásení z kurzu 20 dní pred začiatkom kurzu
50% z ceny pri odhlásení sa z kurzu 2 až 7 dní pred začiatkom kurzu
100% z ceny pri odhlásení sa 1 deň pred začiatkom alebo v deň začiatku kurzu alebo po začatí kurzu

Kurzovné sa nevracia po začatí kurzu. V prípade, ak by ste zistili, že sa z vážnych dôvodov nemôžete kurzu zúčastňovať, môžeme vám na požiadanie vystaviť VOURCHER na zvyšné hodiny v kurzu a ten môžete niekomu darovať alebo využiť v ďalšom kurze. Napriek tomu však všetkých dopredu žiadame, aby zvážili, či na kurz naozaj chcú a môžu chodiť.

Náhrada kurzovného v prípade neotvorení kurzu
Hodnota kurzu sa vracia v plnej výške, obratom na účet.

Pri žiadosti o vrátenie uhradenej platby za permanentky a ine Vám budeme účtovať:

10% manipulačný poplatok   

Postup pri žiadosti o storno alebo vourcher kurzu

Písomnú žiadosť odovzdáte na recepcii V-FIT – športovo-relaxačnom centre s príslušným dokladom.Bratislava 1. 9.23