Reklamná spolupráca

REKLAMNÁ PLOCHA

V priestoroch  V- FIT - športovo relaxačného štúdia,
          Gercenova 8/F, Petržalka-Dvory

na vyhradených miestach, si môžete umiestniť 
reklamu Vašej spoločnosti.

Informácie o umiestnení reklamnej plochy získate na tel. č. 0903/174 885,
        alebo  zašlete  E-mail: v
-fit@szm.sk 

Naše  p r i e s t o r y   a rozmanitá klientela sú ideálne na
umiestnenie    r e k l a m y   vašej  firmy, resp. produktu. 
Ponúkame reklamnú plochu nad čelnými a bočnými stenami 
aerobicovej sály a viacúčelovej telocvične. Reklamné plochy
máme vyhradené aj v ostatných častiach  (posilňovňa, 
relaxačné priestory, šatne, chodby, vstupný vestibul ...).

Takisto Vám ponúkame reklamnú plochu na našej internetovej stránke.

Neváhajte nás kontaktovať.