Pernamentky

     Za týmto účelom poskytujeme pre firmy výhodné permanentky,    
     ktoré vám umožňujú vybrať vhodnú kombináciu zo všetkých nami
     poskytovaných služieb pre  v a š i ch  zamestnancov.

     V ý h o d o u zamestnávateľa je možnosť využiť na tento účel 

     finančné prostriedky zo sociálneho fondu.

     Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať (viď Kontakty)